• 24th mtg group
 • Декада на Роми каде учествуваше и Филип Рикер
 • Декада на Ромите Загреб
 • Заедничка средба на преставници од Р.Македонија со локално население и здравствена установа во Гватемала
 • Ревидирање на ОСЦЕ Акциски План-Виена

ЗОШТО ЛИЛ?

ЛИЛ е организација која дава можности за изградба на капацитетите, те мотивира да се стекнеш со нови вештини и знаења, да постигнеш секогаш нешто повеќе, да размислуваш секогаш еден чекор однапред. Работата во НВО ЛИЛ никогаш не е монотона, доста е енергична.

Имунизација

 • Обука

  Март 02, 2013

  Претставнички на Форумот на жени од заедниците Даме Груев, Сарај и Злокуќани...

 • Работа на терен

  Мај 29, 2013

  Истражување преку проектот за имунизација во населеното место Злокуќани...

 • Конференција

  Август 25, 2013

  Национална конференција за Здравјето на Ромите. Злокуќани...

Промоција

Промоција од Сарита Јашарова - НВО„ЛИЛ“ на краткиот филм „Кои се тие“ - Видео -

Презентација

Презентација на информаторот„Секој има право на квалитетна здравствена услуга" од Елена Костовска - НВО„ЛИЛ" - Видео -

Презентација

Презентација на информаторот„Секој има право на квалитетна здравствена услуга" од Орхан Саитов - НВО„ЛИЛ" - Видео -